Om mig

si_229abf2544bde8c0a8ee399df39ae28a.img

At være terapeut og se mennesker folde sig ud, som dem de dybest set er, er for mig det mest meningsfulde job, og det fylder mig med glæde og ydmyghed.

Jeg brænder for at være ”hjælperen”, der sammen med dig finder ned til de rødder, som er grundlaget for vores overbevisninger og vores adfærd i verden. At få disse bevidstgjort og nogle gange rykket helt op er, i forhold til blot at arbejde i overfladen med ændring af adfærden eller tankerne, fundamentalt livsforandrende på den lange bane. At få lov til at være med på sidelinjen som en kærlig hånd i ryggen og opleve disse smukke og intense øjeblikke af forandring mod mere ro, nærvær og glæde i dit liv – det giver mig en boblende glæde.

Som certificeret spirituel integrativ krops- og psykoterapeut er min største ressource, at jeg for 10 år siden som ambitiøs sygeplejerske selv havnede i klientstolen med en følelse af at være handlingslammet og på kanten til døden. Jeg var alvorligt ramt af stress, depression og angst, hvilket stak dybere bl.a. i form af fortrængte traumer, som jeg ikke havde taget mig af, hvilket betød, at mit nervesystem var helt oppe i det røde felt. Min vej tilbage til mig selv, har givet mig mange uvurderlige erfaringer, som jeg i dag er taknemmelig for. Det har været med til at forme mig som en empatisk, kærlig og konkret terapeut. Og jeg har mærket på egen krop, hvordan det kan være for dig, at sidde med nervøsitet og et nervesystem, der er ved at køre helt af sporet.

Min overordnede mission/drøm er at hjælpe mennesker til at falde til ro i deres nervesystem. Vi er ofte ikke bevidste omkring, at vores nervesystem kører i for højt et gear, fordi det er blevet normalen, og det er først, når vi pludselig mærker, at vi får perioder, hvor vi går i kollaps eller får en depression, at vi vågner i det. Kollaps kan opleves som et total kollaps, hvor kroppen sætter helt ud i en længere periode, men det kan også opleves som, at vi har perioder, hvor vores kroppe bliver unaturligt tunge, vi lægger os f.eks. på sofaen, og vi forsvinder ligesom helt væk fra nærværet/verden. Det kan også være, at vi har svært ved at sove, for derefter at forsvinde ind i en tung kollaps søvn. Når vores nervesystem kører i for højt gear i en længere periode, vil kollaps perioderne indfinde sig på et tidspunkt – det er simpelthen kroppens måde at passe på os, ved at lave en hård ned lukning. Når nervesystemet kører for højt, vil vi også mærke, at vi hurtigere bliver irriterede, og vi får måske vredesudbrud, som vi ikke selv er helt herre over. Vores overblik bliver dårligere. Alt foregår i et højt tempo- vi taler hurtigere, går hurtigere, spiser hurtigere etc. Og vi lukker os måske mere inde i os selv, da vi har svært ved overskue at være sociale.

Der kan være flere grunde til, at vores nervesystem kører for højt. Det kan handle om, at vores ressourcer ikke matcher de krav der bliver stillet til os i hverdagen. Og det kan handle om, at vi er vokset op med velmenende og kærlige forældre, hvis nervesystem selv har været i for højt et niveau, og de derfor ikke har formået at nedregulere os via rolige spejlinger, hvilket vi som børn har behov for, for at vores nervesystem finder balance. Det kan også handle om, at vi har været udsat for nogle voldsomme oplevelser/traumer, som vi ikke har fået bearbejdet, hvilket kan sætte sig i kroppen og nervesystemet som et alarmberedskab - vi er på den måde altid klar til kamp og flugt.

Udover min ressource i selv at have mærket, hvordan det føles pludselig at blive alvorlig ramt af total nedlukning i nervesystemet, samt erkendelsen af, at dette kunne jeg ikke blot ”handle” mig ud af som jeg plejede, så er jeg sygeplejerske, underviser på Tobias Skolen, mor til en søn på 19 år, kæreste, datter, søster samt hundemor.

Jeg er uddannet spirituel integrativ krops- og psykoterapeut fra Tobias Skolen. Det er p.t. den mest omfattende og helhedsorienterede integrative kropsorienterede psykoterapeut uddannelse i Danmark.

Jeg er medlem af FaDP. Dette sikrer dig, at jeg som psykoterapeut overholder de etiske retningslinjer, samt at jeg løbende modtager supervision af en erfaren psykoterapeut.