Jeg tilbyder

si_e8882ec10ed90eafcd85663152b8a1c7.img

Når du kommer i terapi hos mig første gang, vil vi bruge tid på at snakke om, hvad du har med dig i form af opvækst, eventuelle voldsomme oplevelser, og hvordan du danner relationer med andre mennesker. Vi vil herefter sammen helt konkret tydeliggøre, hvad dit ønske er med at komme i terapi, og dette ønske er den røde tråd, som jeg holder, for dit fremtidige terapiforløb. Dette for at sikre, at vi arbejder målrettede, og at du får det bedste ud af forløbet.

Overordnet arbejder jeg integrativt, hvilket betyder, at jeg benytter flere forskellige metoder, så terapien bliver levende og kreativ og tilpasset lige der, hvor du er.

Min arbejdsmetode er baseret på, at vi som mennesker er sammensat i krop, psyke og sjæl og disse dele bør alle integreres i terapien. Det betyder, at jeg udover samtaleterapi også inddrager kropsterapi, hvilket er essentielt i heling af psykiske ubalancer. Jeg oplever, at når vi arbejder igennem kroppen, kommer vi hurtigt dybt ind, hvor det oprindelige sår, traume eller sorgen sidder, og du kan som klient her støttes i at bearbejde det.

Mange af os, mig selv inklusiv, inden jeg fik hjælp til at mærke min krop, er meget bange for rigtigt at mærke, hvad der sker i vores krop. Specielt, hvis vi har været udsat for voldsomme oplevelser, vil disse ligge, som perler på en snor i vores krop, da kroppen husker, hvad vi måske forsøger at glemme. Vi kan så gå og bruge meget energi på at undertrykke, hvad kroppen husker, men på et tidspunkt vil kroppen larme så højt, at vi bliver deprimerede, får stress, får angst, får uforklarlige fysiske symptomer, får vredesudbrud, bliver selvskadende, får et misbrug, får søvnforstyrrelser, bliver fysisk syge etc.

Når jeg arbejder kropsterapeutisk, arbejder jeg målrettet, men med en nænsom sanselighed, så terapien bliver tilpasset nøjagtig, hvor du er, så du kan være helt tryg i, at jeg holder dig.

Kropsterapi hos mig, kan have mange former. Det kan være stående, siddende eller liggende og det kan være med og uden berøring, men altid bliver det kropsterapeutiske knyttet sammen med det samtaleterapeutiske, så du altid går fra terapien, og har forstået præcis, hvad du mærkede i din krop og i dine følelser.

Det sjælelige er for mig også en vigtig del, for at kunne arbejde helhedsorienteret og dermed komme hele vejen rundt om dig. Jeg tror på, at vi alle har en sjæl med os herned på jorden, og at vi i vores sjæl har nogle frø. Disse frø er ting, som vi kan mærke helt ind dybt i hjertet, at vi brænder for at gøre i vores liv. Ofte har vi et par omveje eller to, og ofte skal der ske noget radikalt, hvor vi stopper i det liv vi er i gang med at leve, før vi mærker, hvad der dybest set kalder på os. Jeg arbejder også ud fra, at vi har vores energisystem – chakra systemet, og at der skal tilstræbes liv og flow i hele dette system. For mig er spiritualitet ikke noget højtflyvende, men noget meget jordbundet, og noget vi mærker i nærværet med vores krop.